Page 2 - gummitext-1
P. 2

”Bara i en bil lär det finnas över 1 000 gummidetaljer som
  tätar, skyddar och dämpar bilens olika konstruktionsdelar.
  I den här presentationen är utgångspunkten själva gummi-
  produkten, val av gummityp, hur den tillverkas och hur den
  färdiga produkten används.
  Förhoppningen är att följande korta beskrivningar ska öka
  läsarens kunskap om och intresse för gummi och samtidigt
  inspirera till att lära mer.
  Välkommen till en värld av gummi

              Gummi ett förunderligt material

                         C 2015, Utgiven av Läroverket i Småland AB
                           Första upplagan
                           info@laroverket.com www.laroverket.com
                           ISBN 978-91-637-7759-2
                           Gummiteknisk sakkunnig Nils Levin
                           Omslags-/insidebild Sofie Mårtensson
                           Tryckt hos Hässleholms Tryckshop AB
   1   2   3   4   5   6   7