Page 3 - lab-15-1
P. 3
Läroverket i Småland AB är ett företag som har

sitt ursprung i svensk gummiindustri och som sedan
starten bedrivit utbildning på olika nivåer inom främst
området gummiteknologi.
Vi har medverkat, som projektledare och partner, i e-
ra omfattande projekt vars uppdrag varit att utveckla
kvali cerat utbildningsmaterial för svensk och interna-
tionell gummiindustri. Exempel är böckerna ”Gummi/
Rubber” och den virtuella utbildningen ”VERT”.

Företaget gav 2013 ut boken ”Gummiteknologi-

Materialkunskap” och 2014 ”Gummiteknologi-

En introduktion”.

I dag är företagets verksamhet Under början av
koncentrerad på framtagning, 2015 utkommer
utveckling och försäljning av en presentations-
litteratur och annat utbildnings- krift om gummi,
material. ”Gummi ett förun-

På beställning tar vi fram derligt material”.

utbildningsmaterial.
Materialet kan levereras
både i digitalt och tryckt Välkommen att besöka
format, på svenska och företagets webbsida
engelska. för ytterligare
Exempel: Basutbildning information.
i gummiteknik som bild- www.laroverket.com

spel och blädderbar.
   1   2   3   4   5   6   7   8