Page 3 - material2
P. 3
Läroverket i Småland AB

Är ett utbildningföretag som har sitt ursprung i svensk
gummiindustri. Sedan 1990 har företaget bedrivit
utbildning på olika nivåer och inriktning, främst inom
ämnesområdet gummiteknologi.

Läroverket i Småland AB har också medverkat, som
projektledare och partner, i flera omfattande projekt
vars uppdrag varit att utveckla kvalificerat utbild-
ningsmaterial. Exempel är böckerna Gummi och
Rubber och den virtuella utbildningen VERT (Virtual
Education in Rubber Technology) samt Juridik för Tolkar.

Den senast utgivna boken Materialkunskap kom ut i
början av 2013. Den har mottagits väl, responsen har
varit god och den har sålts i ett betydande antal ex-
emplar.

Läroverket i Småland ABs gummitekniska utbildning
överläts i juli 2011 till AB Hagvikens Läroverk.

Övrig verksamhet drivs vidare i samma regi som
tidigare. Det gäller främst utveckling av utbildnings-
och undervisningsmaterial och böcker.

Välkommen att besöka företagets webbsida för
ytterligare information www.laroverket.com
   1   2   3   4   5   6   7   8