Page 5 - material2
P. 5
Nämnas bör att boken Materialkunskap i vissa delar
kan ses som en påbyggnad till boken Gummi som
flitigt använts i grundläggande gummitekniska
utbildningar, både öppna och företagsinterna men
även i stor utsträckning för egenstudier.

Vår förhoppning är att boken får en bred spridning,
fyller ett tomrum och ersätter föråldrat textmaterial
inom ämnet och på så sätt bidrar till att modernisera
och flytta fram positionerna för gummiteknisk utveck-
ling.

Boken är författad och framtagen av personer med
god gummiteknisk kunskap, stort engagemang och
lång yrkeserfarenhet inom branschen. I projektet har
ingått förutom undertecknad, Nils Levin och Carina
Hermansen.

Vi vill tacka alla de duktiga gummitekniker som bistått
oss på olika sätt under arbetet med boken. Ett särskilt
tack riktas till Pontus Danielsson och Carl Cumming
för idogt arbete med att läsa korrektur.

Värnamo i september 2013

Brittmari Ulvås Mårtenson materialkunskap!

350 sidor kvalificerad
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10