Page 2 - nl-17-1
P. 2

Gummibal
                                                              Foto: Inger Haag Olsson

Gukmonmsitr–ukettitonfassmcianteerraianlde

 Nils Levin  Produkter konstruerade i och tillverkade av en mängd
i tappartagen  olika gummimaterial är till stor del avgörande för
        utveckling och produktion av utrustning inom de
        flesta användningsområden. Vare sig det gäller fordon,
        kommunikation, life science eller energiproduktion
        fordras vitala konstruktionsdetaljer som kan täta,
        dämpa eller skydda. Det är funktioner som gummi-
        materialen väl uppfyller.

        AV NILS LEVIN. DEL 1: TILLBAKABLICK - NATURGUMMI

        Produkter gjorda av gummi formas av ett material
              uppbyggt av en gummityp (en polymer) och olika
              slags tillsatser för att skapa de önskade egen-
              skaperna. Det är emellertid polymeren som ger
              varje gummimaterial dess karakteristiska egen-
              skaper som exempelvis är: mekaniska, termiska,
              kemiska och dynamiska.
          De polymerer som gummiindustrin använder i dag ut-
        gör dels naturgummi som erhålls från gummiträdet Hevea
        Brasiliensis, dels syntetiskt tillverkade gummimaterial,
        väsentligen med petroleumprodukter som ingångsvara.
        Samtliga kännetecknas främst av sin elasticitet vilket skiljer
        dem från samtliga andra kända material, till exempel plaster.

                     Tillbakablick

        Dagens kunskap om elastiska gummimaterial kan härledas
        långt tillbaka i tiden. Européers första kontakt med det
        exotiska materialet var år 1496 då Christoffer Columbus
        förde med sig hem materialprover från en av sina långväga
        upptäcktsresor till Sydamerika. Lokalbefolkningen använde
        materialet i olika sammanhang, bland annat för att tillverka
        regntäta skor och kläder men även vid religiösa ceremonier
        och inte minst i bollspel.
   1   2   3   4   5   6