Page 5 - nl-17-1
P. 5

tio millioner människor och producerar tolv millioner ton
naturgummi årligen.

 Latexen tappas ur träden som odlas på större plantager eller
av småbönder, transporteras i tankbil till gummifabrikerna där
den koaguleras med hjälp av en organisk syra, tvättas, torkas
och förpackas i krympplastpaket med standardiserad vikt.

 Naturgummi förekommer numera i många olika
kvalitetsnivåer och flertalet av dessa är väl specificerade
i internationellt antagna normer. Av den totala andelen
gummipolymerer som används i dag utgör naturgummit över
40 procent och de senaste åren har andelen varit i stigande,
troligen främst tack vare behovet av däck till maskiner för
global infrastruktursatsning, främst i Asien.

                               Tappning
                                av latex
                               Foto: Inger
                              Haag Olsson
   1   2   3   4   5   6