Page 5 - nl-17-2
P. 5

behov som uppstått under 1900-talets världskrig. Den tek-
    niska utvecklingen inom fordons-, fl yg- och rymdindustrin
    har pressat fram material med förbättrad prestanda och poly-
    merindustrin har väl svarat på ställda krav.
     Trots all utveckling av nya material behåller naturgummit
    en dominerande ställning, främst på grund av den om-
    fattande däcktillverkningen. Diagrammen nedan visar på för-
    delningen av olika gummitypers användning och användnings-
    områden för gummiprodukter.
     Förutom polymeren behövs ett betydande antal andra
    komponenter för att åstadkomma de gummimaterial som
    krävs för olika produkter, och utvecklingsbakgrunden för dessa
    återkommer vi förhoppningsvis till.                    ►
                                 PLAST ÄR EN

                                 DEL AV FRAMTIDEN.

                                 På Skandinaviens största renodlade mässa
                                 för plast och gummiindustri utforskar du
                                 nyheter och upptäcker morgondagens teknik.
      Fördelningen av olika gummitypers användning     Här finns ett brett utbud inom områdena
                                 formsprutning, extrudering och kompoundering,
                                 i en unik, personlig och avslappnad miljö.

                                 Tillsammans med fem parallella produktions-
                                 mässor är Elmia Polymer en plattform för
                                 framtidens industri. Och affären är i fokus.


                                  Entré till alla
                                  mässor med
                                   en biljett!
       Användningsområden för gummiprodukter
                                                  Jönköping
                                               15-18 maj 2018
                                          Produktionsmässorna.se    Polymervärlden nr 7-17                                         39
   1   2   3   4   5   6   7   8