Page 6 - nl-17-2
P. 6

Några viktiga tekniksprång
                   inom gummi
                                  Specialist på dopptillverkning av
                                latex- och plastprodukter för sjukvård,
                                   konsument och industri samt
                                 lego ytbehandling till gummiindustrin
                                    Tel: 0431-833 15 Fax: 0431-833 33
                                    INTERNET: E-mail: pdc@polymer-dip.com
                                   Home page: http://www.polymer-dip.com
                                   Helsingborgsvägen 33, 262 72 Ängelholm

    40                                            Polymervärlden nr 7-17
   1   2   3   4   5   6   7   8