Page 3 - tekno2
P. 3
Läroverket i Småland AB

Är ett utbildningföretag som har sitt ursprung i
svensk gummiindustri. Sedan 1990 har företaget
bedrivit utbildning på olika nivåer och inriktning,
främst inom ämnesområdet gummiteknologi.
Läroverket i Småland har också medverkat, som
projektledare och partner, i lera omfattande pro -
jekt vars uppdrag varit att utveckla kvaliicerat
utbildningsmaterial. Exempel är böckerna Gum-
mi/Rubber och den virtuella utbildningen VERT
samt Juridik för Tolkar.
År 2013 utgavs boken Gummiteknologi-Material-
kunskap och nu år 2014 ges boken Gummitekno-
logi-En introduktion ut.
Företagets gummitekniska utbildning överläts i
juli 2011 till AB Hagvikens Läroverk.
Övrig verksamhet drivs vidare i samma regi som
tidigare. Det gäller försäljning, utveckling och
framtagning av gummiteknisk litteratur och öv-
rigt utbildningsmaterial, även virtuellt.
Välkommen att besöka företagets webbsida för
ytterligare information www.laroverket.com
   1   2   3   4   5   6   7   8