Butadiengummi (BR)

2016-01-21 Butadiengummi utgör ett viktigt komplement till naturgummi och styrengummi men även till andra gummityper. Butadiengummi har dessutom en intressant historia.