EN INTRODUKTION

Gummiteknologi, en introduktion (Nytryckt i mars 2017)

Genom branschens engagemang och ekonomiska bistånd gavs möjlighet för några år sedan att ge ut Gummiteknologi, en introduktion.

Gummiteknologi, en introduktionär en bok på 300 sidor, som förmedlar grundläggande och i ett flertal delar fördjupad gummiteknisk kunskap, i syfte att ge läsaren en rejäl inblick i gummits spännande värld. God gummiteknisk kompetens är nödvändig för såväl gummiindustrin som för dess kunder och leverantörer och den här boken riktar sig till alla som vill förvärva gummiteknisk kompetens från grunden, oavsett förkunskaper, sysselsättning eller befattning.

Innehållet i boken är brett och behandlar de gummitekniska ämnesområdena material, processer, produkter och provning utifrån ett såväl teoretiskt som praktiskt perspektiv. Tabeller, bilder, figurer och diagram åskådliggör beskrivningar och en begreppslista förklarar tekniska ord och uttryck.

Boken passar väl i företagens interna och externa utbildningar, tekniska gymnasieutbildningar och YH-utbildningar, liksom i introduktionskurser till högre tekniska utbildningar och annan gummiteknisk utbildning. Boken är också ytterst lämplig för egenstudier, som uppslagsbok i ämnet gummiteknologi och överallt där man kommer i kontakt med gummi. Förhoppningen är att boken får bred spridning, läses av många och på så sätt bidrar till att flytta fram positionerna för gummiteknisk utveckling och samtidigt öka intresset för att arbeta med gummi.

Boken är författad och framtagen av Nils Levin och Brittmari Ulvås Mårtenson som sedan 1996 samarbetat kring gummiteknisk litteratur och utbildning. Det är ett samarbete som präglats av gedigen gummiteknisk och pedagogisk kunskap, stort engagemang i fortbildning och lång yrkeserfarenhet inom branschen.

Betällning: se fliken BESTÄLLNING
ISBN 978-91-637-6375-5
Pris:
är 395 kr/st plus frakt och moms

>>Kontakta oss

Gummiteknologi, en introduktion utkommer på engelska i början av hösten 2018.

Gummiteknologi, en introduktion