GUMMI OCH RUBBER – UTGÅNGEN

NYTT!
Planer finns på att ge ut RUBBER i en omarbetad och uppdaterad upplaga.
Vi återkommer med ytterligare information om RUBBER.

En ny bok "Gummiteknologi - En introduktion" utkom i augusti 2014 och ersätter med råge den svenska boken Gummi.

Boken Gummi/Rubber är en innehållsrik bok författad av några av Sveriges mest namnkunniga gummitekniker. Boken är framtagen för att stärka kompetensen hos personal i gummiindustrin och hos andra som arbetar med gummi.

Gummi/Rubber är indelad i fem avsnitt; material, processer, provning och produkter samt miljö och hälsa i gummiindustrin. Läsaren ges grundläggande kunskaper om användning av och egenskaper hos olika gummimaterial och termoelaster och en förståelse för moderna tillverkningsmetoder. Dessutom behandlas metoder och tekniker för provning. Skiftande produkter beskrivs och läsaren inspireras i skapande av nya produkter baserade på det alltid lika spännande materialet gummi. Återanvändning av gummi behandlas kort. Avslutningsvis belyser det sista avsnittet viktiga aspekter på miljön i gummiindustrin.

Exempel på användningen är bland annat som kursbok i gummiteknisk utbildning, uppslagsbok för den gummiintresserade och som kund- och leverantörsgåva.

Gummi finns även på engelska, Rubber.

Beställning och information:

Läroverket i Småland AB
Rubber - ISBN 91-631-6605-4
(
Pris/st: 500 kr exkl moms & frakt)

>>Kontakta oss

Höga klackar av gummi