OM OSS

>>Läs blädderbart om oss...

Läroverket i Småland AB är ett företag som har sitt ursprung i svensk gummiindustri och som sedan starten 1990 bedrivit utbildning på olika nivåer och inriktning, främst inom ämnesområdet gummiteknologi.

Vi har medverkat, som projektledare och partner, i flera omfattande projekt vars uppdrag varit att utveckla kvalificerat utbildningsmateral för svensk och internationell gummiindustri. Exempel är boken "Gummi" och "Rubber" och det virtuella utbildningsmaterialet "VERT".

2013 gav vi ut böckerna "Gummiteknologi – Materialkunskap" och 2014 "Gummiteknologi – En introduktion". "En introduktion" nytrycks i mars.

I dag är företagets verksamhet koncentrerad på framtagning, utveckling och försäljning av litteratur och annat kunskapsmaterial, främst inom området gummiteknik och både i tryckt och virtuellt format. Läs mer under respektive menyflik.

Företagets gummitekniska utbildning överläts i juli 2011 till AB Hagvikens Läroverk. För information om gummitekniska kurser och utbildningar hänvisas till AB Hagvikens Läroverk.

Brittmari Ulvås Mårtenson