Bollar

Vid tillverkning av en squashboll formvulkas först två halvskålar som sedan sammanfogas. Recepten är hemliga men gummitypen är IIR och det är materialet som bestämmer bollens prestanda. Squashbollen ska ha en jämn studs över ett stort hastighets- och temperaturområde. Bollens friktion ska också ge acceptala studsvinklar och hålla över en bestämd livslängd. Den värme som utvecklas i bollen under spel, får den att öka i hastighet, en effekt som styrs av hur receptet sätts samman.

Tennisbollen är filtklädd och har en kärna med eller utan inre tryck. Den tillverkas på samma sätt som squashbollen, i två halvskålar, vars kanter slipas och beläggs med en gummilösning. För bollar med inre övertryck placeras skålarna i en press där tryckluft injiceras i bollen under sammanvulkningen. Efter kylning slipas bollen, förses med en gummilösning och i en ytterligare vulkning pressas filten fast. Trycklösa bollar vulkas utan tryckluft. Gummitypen är NR med inblandning av BR för att öka studsförmågan. Bollar med inre tryck lagras i tryckbehållare för att trycket skall bibehållas.

golfbollGolfbollen har en kärna som lindas med gummitråd och förses med ett yttre hölje. Kärnan är av BR med stor del fyllmedel för att åstadkomma bollens bestämda vikt. Tråden görs av latex och skärs ut i speciella maskiner från en mycket tunn kalandrererad film. Tråden ska vara töjbar till 1 000 procent och ha god hållfasthet. Själva lindningen sker i en maskin där kärnan slumpmässigt roterar och upphör automatiskt när bollen fått önskad storlek. Ytterhöljet består numera av en syntetisk polymer. Efter vulkning i press, lackeras bollen med ett uretanlack.

Posted in Okategoriserade, Stövlar-Skor-Bollar.