Bollar

Vid tillverkning av en squashboll formvulkas först två halvskålar som sedan sammanfogas. Recepten är hemliga men gummitypen är IIR och det är materialet som bestämmer bollens prestanda. Squashbollen ska ha en jämn studs över ett stort hastighets- och temperaturområde. Bollens friktion ska också ge acceptala studsvinklar och hålla över en bestämd livslängd. Den värme som utvecklas i bollen under spel, får den att öka i hastighet, en effekt som styrs av hur receptet sätts samman.

Tennisbollen är filtklädd och har en kärna med eller utan inre tryck. Den tillverkas på samma sätt som squashbollen, i två halvskålar, vars kanter slipas och beläggs med en gummilösning. För bollar med inre övertryck placeras skålarna i en press där tryckluft injiceras i bollen under sammanvulkningen. Efter kylning slipas bollen, förses med en gummilösning och i en ytterligare vulkning pressas filten fast. Trycklösa bollar vulkas utan tryckluft. Gummitypen är NR med inblandning av BR för att öka studsförmågan. Bollar med inre tryck lagras i tryckbehållare för att trycket skall bibehållas.

golfbollGolfbollen har en kärna som lindas med gummitråd och förses med ett yttre hölje. Kärnan är av BR med stor del fyllmedel för att åstadkomma bollens bestämda vikt. Tråden görs av latex och skärs ut i speciella maskiner från en mycket tunn kalandrererad film. Tråden ska vara töjbar till 1 000 procent och ha god hållfasthet. Själva lindningen sker i en maskin där kärnan slumpmässigt roterar och upphör automatiskt när bollen fått önskad storlek. Ytterhöljet består numera av en syntetisk polymer. Efter vulkning i press, lackeras bollen med ett uretanlack.

Höga klackar av gummi

Höga klackar

Klack-1Skor-2I dag används gummi i skobranschen främst för tillverkning av sulor och klackar till skor, vilka oftast formvulkas av SBR- eller NR-material, eftersom de ska vara slitstarka och helst inte missfärga golv.

Till en del riktigt höga klackar som ska motstå stora påkänningar, belastning upp till 10-20 MPa, passar gummityperna XNBR och EU utmärkt.

Tack vare den låga vikten används cellgummi i stor omfattning till vissa typer av skor.

Tillverkning av sportskor sker i stort sett manuellt och sulan vulkas fast på den färdigbyggda skon. Det är viktigt att sulor har bra nötningsmotstånd, god elasticitet och ett gott grepp mot underlaget.

En specialvariant av sulor är rågummisulor som tillverkas av 10 mm tjocka plattor från ovulkad naturgummilatex. Ur arken som har pressats samman, stansas sulorna. Den här typen av sulor tillverkas hos producenter av naturgummi och är främst avsedda för regn, lera och snöblask.

Termen latex är ursprungligen benämningen på den mjölkliknande saft som utvinns från gummiträdet Hevea Brasiliensis. Ordet används också om dispersion av en polymer i vatten.

Vid tappning av naturgummilatex skärs ett snitt i trädets bark, kärlen öppnas och latexen rinner under några timmar, via en pip ned i en skål. Snittet öppnas igen efter någon dag och en ny tappning sker. Latexen består av en suspension av gummipartiklar i vatten och en liten mängd icke-gummisubstanser, vilka har stor inverkan på naturgummits egenskaper. Bl a skyddar de mot oxidation, bidrar till gummits klibb och aktiverar vulkprocessen.

Från ett bra träd kan utvinnas 4,5 kg torrgummi per år. Kvaliteten på naturgummi kan variera mycket beroende på odlingsvillkor och tappningsmetoder.

Hevea Brasiliensis odlas idag främst på plantager och hos småbönder i Thailand, Indonesien och Malaysia.

Gummistövlar

Stövlar av gummi ger hög hållfasthet och god flexibilitet även i låga temperaturer.

Uppbyggnaden av stövlar är en process som kan innehålla mellan 20-40 olika komponenter. stovel-2Det kan vara kalandrerat gummi, gummibelagda vävar och förformade klackar och sulor, samt förstärkningsremsor. Skyddstövlar har dessutom lager av aramidfibrer inbyggda i stövelns tåparti.

Stövlar byggs på en läst och de färdigbyggda stövlarna placeras på ställningar och vulkas i en autoklav, som är ett kärl för upphettning under tryck, vanligen med ånga eller luft.

Till stövlar används gummitypen NR, men en stor del av standardstövlar görs i dag av termoplaster, som formas genom att värmas upp och stabiliseras genom nedkylning.

ARAMIDFIBRER?
Aramidfibrer används i vissa fall för armering av gummiprodukter.
Aramider har mycket högPlugg-1 hållfasthet, god dimensionsstabilitet och kemisk beständighet samt bra brandmotstånd. En nackdel är att den inte fäster så lätt vid gummi. Aramid kan ersätta stål som armering i bl a transportband och rörpluggar på grund av dess lägre vikt, låga töjning och korrosionsbeständighet.

Rörplugg (Bild Trelleborg AB) är en typ av uppblåsbar plugg, som används för att åstadkomma tillfälliga stopp i rörledningar, t ex vid underhåll av avlopps- och dagvattensystem. Aramid kan användas som armeringsmaterial för att erhålla en rörplugg som väger mindre än den som är stålarmerad och därmed gör det enklare att föra in den i trånga brunnar och rör. En rörplugg kan ha en diameter över 2 m och väga mellan 30-50 kg. De vulkas med en yttre form och ett inre övertryck i en autoklav.