EP(D)M

Etenpropengummi framställs i två huvudtyper: etenpropengummi (EPM) och etenpropendiengummi (EPDM). EPM är en helt mättad sampolymer av eten och propen. EPDM, som är en terpolymer av eten, propen och en mindre mängd dien som tillför polymeren dubbelbindningar. Dessa dubbelbindningar sitter i en sidokedja och ingår inte i polymerens huvudkedja.

>>Läs mer om EPM/EPDM blädderbart…

Posted in Okategoriserade.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *