Isoprengummi (IR)

Mer om boken Materialkunskap
Till användningsområden för IR

Isoprengummi (IR) är en syntetiskt tillverkad cis-polyisopren som ibland benämns syntetiskt naturgummi. Isoprengummi har mycket närliggande och snarlika egenskaper med naturgummi, men de är inte identiska. Isoprengummi och naturgummi bearbetas på samma sätt och har i stort sett samma användningsområden. Isoprengummi har dock en något lägre hållfasthet och slitstyrka i jämförelse med naturgummi.

Noteras kan att IR har betydligt större renhet än NR, vilket har betydelse vid exempelvis tillverkning av mycket tunna gummidetaljer eller medicinska produkter. Behovet av en ren polymer torde också vara det största skälet att välja isoprengummi framför naturgummi.

Under vissa perioder har omfattande framställning av isoprengummi skett, till exempel i Ryssland, för att därigenom minska sitt beroende av importerat naturgummi. Idag (2014) uppgår världsförbrukningen av isoprengummi till cirka 200 kt vilket kan jämföras med förbrukningen av naturgummi som uppgår till cirka 11 000 kt.

En jämförelse mellan isoprengummi och naturgummi
Trots att skillnaderna i uppbyggnaden mellan isoprengummi och naturgummi verkar vara ganska små ger det skillnader i materialens egenskaper. Isoprengummi saknar de icke-gummisubstanser som återfinns i naturgummi och dessutom avviker polyisoprenets uppbyggnad från naturgummits. Dessa skillnader bidrar till vissa olikheter i såväl bearbetningsegenskaper som i egenskaperna hos vulkat gummi. Li-IR kristalliserar knappast alls och Ti-IR kristalliserar i mindre omfattning än vad NR gör.
Nedanstående diagram visar hur skillnaderna påverkar råstyrkan hos blandningar till däckslitbana baserad på respektive polymer. Provningen är utförd med en draghastighet av 100 mm/minut vid 25 °C.

Råstyrkan på blandningar baserade på NR och IR:

Råstyrkan hos IR och NR

 

Användningsområden
Isoprengummi har framförallt utvecklats för att ersätta naturgummi och de har båda också i princip samma användningsområden. Trots att priset är något högre kan isoprengummi ändå vara att föredra i vissa fall på grund av dess högre renhet, jämnare kvalitet och ljusare färg.
Typiska produkter är detaljer för medicinskt bruk för att undkomma den allergirisk som finns med naturgummi på grund av förekomsten av proteiner och andra icke-gummisubstanser. Isoprengummi används även vid tillverkning av tekniska produkter där snäva toleranser efterfrågas.

>>TA MIG TILL EN FÖRDJUPNING OM ISOPRENGUMMI

Posted in Gummityper.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *