Perkin Elmer och Phil Robinson

Provningsseminarium hos Elastocon

Stort intresse när Elastocon anordnade seminarier om polymerprovning

Intresset var stort när deltagare från 18 företag fyllde Elastocons lokaler vid två seminarier om polymerprovning i början av februari.

Phil Robinson (infälld bild) från Perkin Elmer föreläser om analys av polymera material i Elastocons fullsatta konferensrum.

Phil Robinson (infälld bild) från PerkinElmer föreläser om analys av polymera material i Elastocons fullsatta konferensrum.

Polymeranalys med PerkinElmer
Phil Robinson från PerkinElmer var först ut onsdag 3 februari. Han föreläste om analys av polymera material med hjälp av DSC, TGA, DMA och TMA på ett välbesökt seminarium anordnat av Elastocon.

Bland annat beskrev Phil tillämpningar för termogravimetrisk analys och hur man kan förutsäga materialbeteenden genom termisk analys.

Man kan kort konstatera att polymeranalys säkerställer en effektiv kvalitetskontroll, vilket sparar pengar i längden. Genom så kallad reverse engineering, det vill säga analys av befintliga material, kan även kostnadseffektiva lösningar uppnås. Analysen kan även användas för att spåra om dina produkter möter europeiska standardkrav.

Gummiprovning med MonTech
Ralf Baeuerlein från MonTech höll torsdagen 4 februari ett seminarium om de senaste trenderna inom gummiprovning.

Ralf Baeuerlein (längst till höger i bild) från MonTech demonstrerar en vulkreometer för avancerad gummiprovning – en så kallad Rubber Process Analyzer, RPA – under en seminarie-workshop i Elastocons provningslaboratorium.

Ralf Baeuerlein (längst till höger i bild) från MonTech demonstrerar en vulkreometer för avancerad gummiprovning – en så kallad Rubber Process Analyzer, RPA – under en seminarie-workshop i Elastocons provningslaboratorium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus låg på provning av gummimaterial med en dynamisk vulkreometer – en så kallad Rubber Process Analyzer, RPA – i jämförelse med traditionell provning.

Ralf visade också MonTechs programserie för insamling av data från provningsinstrumenten, hantering i ett Laboratory Information Management System (LIMS), samt för receptberäkning och råvaruhantering.

Seminariet avslutades med en workshop med provning i ett RPA-instrument och en dispersionsprovare för kimröksdispersion, där deltagarna även kunde prova egna material

Posted in Gumminyheter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *