VERT, Virtual Education in Rubber Technology

VERTs arbetsgrupp 2007 Besök på Haan University i Holland

VERTs arbetsgrupp på besök i Holland på HAN University år 2007

VERT togs fram i ett EU-projekt inom ramen för EU:s program Leonardo da Vinci. Målet var att ta fram ett virtuellt utbildningsmaterial för europeisk gummiindustri i syfte att stärka kompetensen inom området gummiteknologi. Läroverket i Småland AB:s uppgift var att utveckla ett material, i text och bild om processer för elastomera material, Processes of Elastomeric Materials. Projektet avslutades 2007 och vi kan stolta konstatera att resultatet blev riktigt bra.

Användning av VERTVERT Logotyp

I Sverige har VERT sedan utgivningen bland annat använts i de högre gummitekniska utbildningarna, men även som referens- och uppslagslitteratur för den som vill fördjupa sig i ämnet.

Nu tillgängligt för alla!

Nu är VERT tillgängligt för alla på Läroverket i Småland AB:s Webbsida i form av PDFer. Det skulle glädja oss mycket om du tycker att VERT är ett värdefullt tillskott som kunskapskälla. Klicka på länkarna i menyn för att komma till de olika kapitlen i VERT.

>>Ta mig till Rubber Chemistry…
>>Ta mig till Rubber Physics…
>>Ta mig till Elastomeric Materials…
>>Ta mig till Processes of Elastomeric Materials…
>>Ta mig till Raw Materials and Compounds…
>>Ta mig till Reinforcing Materials in Rubber Products…
>>Ta mig till Test Methods för Materials and Products…
>>Ta mig till Tyre as a Vehicle Component…

För ytterligare information om VERT kontakta Läroverket i Småland AB.