HEM

Gummi, ett förunderlig material

Flyg-3

Vill du ta en titt på vårt senaste kunskapshäfte om gummi? Maila oss så skickar vi länken till vår blädderbara version.

”Gummi, ett förunderligt material” går att anpassa just till ert företag, vi byter ut bilder och justerar texter med bl a en inledande text. Vi trycker upp större eller mindre företagsupplagor till rimligt pris.

Välkommen till en värld av gummi!

>>Maila oss om Gummi, ett förunderlig material

Bara i en bil lär det finnas mer än 1 000 gummidetaljer, detaljer som tätar, skyddar och dämpar bilens olika konstruktionsdelar. I den här presentationen på ca 50 sidor utgår vi i bild och text från själva produkten, val av gummityp, hur den tillverkas stovel-2och hur den färdiga produkten används.

Förhoppningen är att presentationen ska öka läsarens kunskap om och intresse för gummi och samtidigt inspirera till att lära mer. Det är en presentation som passar väl att dela ut till nyanställda, besökare i mässmontrar och inte minst till skolor och högskolor.

 

 

 Uppdaterad: 2016-07-27