Välkommen!

Läroverket i Småland AB är ett företag som har sitt ursprung i svensk gummiindustri och som sedan starten 1990 bedrivit utbildning på olika nivåer och inriktning, främst inom ämnesområdet gummiteknologi. En stor del av verksamheten har handlat om framtagning, utveckling och författande av litteratur och utbildningsmaterial.

Vi har medverkat, som projektledare och partner, i flera omfattande projekt vars uppdrag varit att just utveckla kvalificerat utbildningsmaterial för svensk och internationell gummiindustri. Exempel är boken "Gummi" och "Rubber" och det virtuella utbildningsmaterialet "VERT".

Under senare år har vi gett ut böckerna "Gummiteknologi, Materialkunskap" och "Gummiteknologi, En introduktion" och ett presentationshäfte på 50 sidor om gummi: "Gummi, Ett förunderligt material".

Boken "Gummiteknologi, En introduktion" finns nu även på engelska. Läs mer på vår engelska hemsida Rubber Literature by Laroverket.

I dag är företagets verksamhet koncentrerad på framtagning, utveckling och försäljning av litteratur och annat kunskapsmaterial, främst inom området gummiteknik och tolklitteratur, både i tryckt och digitalt format. Läs mer under respektive menyflik.

I februari 2022

Brittmari Ulvås Mårtenson

Rubber Technology, An Introduction
Som svar på en tids efterfrågan är nu den svenska boken Gummiteknologi, En introduktion ute på engelska.
Vår förhoppning är att också den engelska översättningen av boken får bred spridning, läses av många och på så sätt bidrar till att flytta fram positionerna för gummiteknisk utveckling och samtidigt öka intresset för att arbete med gummi.