Tyres-2
Gummiteknisk litteratur, en viktig resurs för branschen
Tyres-2
Gummiteknisk litteratur, en viktig resurs för branschen
previous arrow
next arrow
Slide 1

Gummiteknologi, Materialkunskap
För att kunna utnyttja gummits unika egenskaper och den stora bredd av gummityper som förekommer, krävs gedigna kunskaper i ämnet materialkunskap.

Gummiteknologi, En introduktion
En bok som förmedlar grundläggande och i flera delar fördjupad gummiteknisk kunskap, i syfte att ge läsaren en rejäl inblick i gummits spännande värld.

Gummi, Ett förunderligt material

En presentationen där vi utgår från produkten, val av gummityp, hur den tillverkas och hur den färdiga produkten används med förhoppning om att inspirera till att lära mer.

Rubber Technology, An Introduction

A book that provides a basic technical understanding of rubber, as well as more detailed knowledge in several areas, with the aim of giving readers a real insight into the fascinating world of rubber.

Gummiteknisk litteratur

Rubber Technology, An Introduction Som svar på en tids efterfrågan är nu den svenska boken Gummiteknologi, En introduktion ute på engelska.

Vår förhoppning är att också den engelska översättningen av boken får bred spridning, läses av många och på så sätt bidrar till att flytta fram positionerna för gummiteknisk utveckling och samtidigt öka intresset för att arbete med gummi.

 

 

 

Slide 1
Vi svarar gärna på dina frågor!

Har du några frågor om vad vi kan erbjuda eller hur vi arbetar?