Bara i en bil lär det finnas mer än 1 000 gummidetaljer, detaljer som tätar, skyddar och dämpar bilens olika konstruktionsdetaljer.

I den här presentationen på cirka 50 sidor utgår vi i bild och text från själva produkten, val av gummityp, hur den tillverkas och hur den färdiga produkten används.

Förhoppningen är att presentationen ska öka läsarens kunskap om och intresse för gummi och samtidigt inspirera till att lära mer. Det är en presentation som passar väl att dela ut till nyanställda, besökare i mässmontrar och inte minst till skolor och högskolor.

Presentationen kan mycket väl anpassas till ett speciellt företag, förslagsvis med en inledande text men även andra anpassningar är möjliga. Kontakta oss gärna för en närmare diskussion om hur just ert företag kan använda Gummi, ett förunderlig material.

Välkommen till en värld av gummi!

Betällning: se fliken BESTÄLLNING
ISBN 978-91-983540-2-7
Pris:
5o kr/st plus frakt och moms

>>Kontakta oss