GUMMITEKNISK LITTERATUR

Läs mer om gummiteknisk litteratur under respektive länk.

>>Gummi ett förunderligt material (utkom i april 2015)

>>Gummiteknologi - En introduktion (utgiven augusti 2014)
ISBN 978-91-637-6375-5
OBS! Nytt pris: 395 kr plus frakt och moms
Vi nytrycker i mars 2017!

>>Gummiteknologi-Materialkunskap (utgiven 2013)
ISBN 978-91-637-2002-4
OBS! Nytt pris: 450 kr plus frakt och moms

Gummi & Rubber SLUTNOTERAD
ISBN 91-631-6605-4
Planer finns att ge ut en omarbetning och uppdatering av Rubber
(Pris 500 kr plus frakt och moms)

>>Virtual Education in Rubber Technology, VERT

Beställning och information:

Läroverket i Småland AB
Brittmari Ulvås Mårtenson
Slåttergatan 1
332 35 Gislaved
Tel 0708 66 51 50

>>Kontakta oss för beställning/information...

På Elmia 2015