GUMMITEKNISK LITTERATUR

Läs mer om gummiteknisk litteratur under respektive länk.

GUMMI, ETT FÖRUNDERLIG MATERIAL >>Gummi ett förunderligt material
ISBN 978-91-983540-2-7
Pris: 95 kr/st plus frakt och moms

GUMMITEKNOLOGI, EN INTRODUKTION >>Gummiteknologi - En introduktion
ISBN 978-91-637-6375-5
Pris: 395 kr/st plus frakt och moms

GUMMITEKNOLOGI, MATERIALKUNSKAP >>Gummiteknologi-Materialkunskap
ISBN 978-91-637-2002-4
Pris: 450 kr/st plus frakt och moms

VERT >Virtual Education in Rubber Technology, VERT

För beställning av böckerna se fliken BESTÄLLNING.

Läroverket i Småland AB
Brittmari Ulvås Mårtenson
Slåttergatan 1
332 35 Gislaved
Tel 0708 66 51 50

>>Kontakta oss för ytterligare information...