tappning

Gummi, ett fascinerande konstruktionsmaterial LÄS MER…

En artikel i senaste numret av Polymervärlden skriven av Nils Levin. Produkter konstruerade i och tillverkade av en mängd olika gummimaterial är till stor del avgörande för utveckling och produktion av utrustning inom de flesta användningsområden. Vare sig det gäller fordon, kommunikation, life science eller energiproduktion fordras vitala konstruktionsdetaljer som kan täta, dämpa eller skydda. Det är funktioner som gummimaterialen väl uppfyller.
(Bilderna nedan visar tillverkning av rågummi för stansning av sulor)

>>Läs hela artikeln i blädderbar pdf…

 

gummibloggen

Polymervärlden Nr 2 April 2017

Polymervärlden Nr 2 – Gummi är ute nu. Läsvärt är bland annat en artikel skriven av Nils Levin, Gummi – ett fascinerande konstruktionsmaterial.

tappning

“Produkter konstruerade i och tillverkade av en mängd olika gummimaterial är till stor del avgörande för utveckling och produktion av utrustning inom de flesta användningsområden. Vare sig det gäller fordon, kommunikation, life science eller energiproduktion fordras vitala konstruktionsdetaljer som kan täta, dämpa och skydda. Detta är funktioner som gummimaterialen väl uppfyller.”

Läs också artiklarna om “Relaxationsprovning av gummimaterial” och “Med tekniskt formgods av gummi och TPE tar sig HGF ut på nya marknader”.

En extrem elastomer – Gelest® ExSil™ 100

Härom året presenterade Gelest Inc i Pennsylvania en typ av silikongummi som bland annat anses ha möjlighet att bidra till utvecklingen av syntetisk hud, då det uppnår en brottöjning på 5 000 %.

Materialet som första gången presenterades vid ACS Rubber Division möte i Boston 2015 är ett två-komponents silikongummi av typ polydimetylsiloxsan (PDMS) men materialet tvärbinds inte på konventionellt vis. Teorin bakom den höga brottöjningen är inte helt klarlagd men man antar att det bildas knutpunkter inuti och mellan de långa polysiloxan molekylerna och fungerar på motsvarande sätt som en kovalent tvärbindning.

Som ett exempel på vad den höga töjningen innebär beskrivs i Materials Word, mars 2016 att en stavformad provkropp med en diameter av 1 cm kan dras ut tills det att diametern minskat till ca 1 mm och sedan återgå till ursprunglig längd efter avlastning.

En jämförelse av det nya materialet med beteckningen Exsil 100 och konventionella silikongummityper finnas att läsa på Gelest inc.

Här finns en spännande utmaning för våra gummitekniker att finna nya användningsområden för gummimaterial med exceptionella egenskaper.

Nils Levin

Polymervärlden Nr 4

Läst i senaste numret av Polymervärlden (Nr 4 2016):
En arbetsmarknadsutbildning för Omslag-4-16maskinställare har startat i Gislaved. Utbildningen är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Polymercentrum och pågår i 26 veckor. Alltid roligt att läsa om utbildningar som svarar upp mot industrins behov. Läs mer om behovsanpassade utbildningar i Polymervärlden.

Nu har jag dessutom lärt mig vad en “Husmässa” är. Anders Friborg, försäljningschef på Saxe-Group berättar: “Husmässan är en mässa på hemmaplan som ger företagets tekniker och servicepersonal möjlighet att demonstrera våra maskiner i produktion och svara på frågor. Det kan vara svårt på en traditionell branschmässa.”

Detta och mycket, mycket mer finns att läsa om i detta nummer av Polymervärlden.

EP(D)M

Etenpropengummi framställs i två huvudtyper: etenpropengummi (EPM) och etenpropendiengummi (EPDM). EPM är en helt mättad sampolymer av eten och propen. EPDM, som är en terpolymer av eten, propen och en mindre mängd dien som tillför polymeren dubbelbindningar. Dessa dubbelbindningar sitter i en sidokedja och ingår inte i polymerens huvudkedja.

>>Läs mer om EPM/EPDM blädderbart…

Gummi ett förunderligt material

Bara i en bil lär det finnas över 1 000 gummidetaljer som tätar, skyddar och dämpar bilens olika konstruktionsdelar.

I den här blädderbara presentationen är utgångspunkten själva gummiprodukten, val av gummityp, hur den tillverkas och hur den färdiga produkten används.

Vår förhoppning är att de korta beskrivningarna ska öka läsarens kunskap om och intresse för gummi och samtidigt inspirera till att lära mer. (Bilder Sofie Mårtensson)

>>Välkommen in i en värld av gummi…

stad

Priset på naturgummi faller…

Lästips! Ur Ny Teknik

Priset på naturgummi har fallit så mycket att det, märkligt nog, hotar däcktillverkningen. Däckindustrin söker nytt grepp om situationen.

Cooper-tires-dack-418-ny-teknik

Däcktillverkaren Cooper testar nu däck med delar tillverkade av guayule. Bild: Coopertires

På bara fem år har världsmarknadspriset på naturgummi fallit från 37 kr/kg till strax över 10 kr/kg. Det borde glädja däcktillverkarna, som därmed får billigare råvaror till sina produkter.

Tre fjärdedelar av gummit i ett däck är naturgummi.
Men samtidigt håller många producenter på att få nog av de låga priserna. På vissa håll i Asien drar odlare upp gummiträden och ersätter med grödor som ger bättre betalt, exempelvis palmolja, bananer eller kakao.

Det hotar försörjningen av naturgummi på sikt, speciellt som det tar sex till sju år efter plantering som gummiträdet kan börja tappas på sin saft.

De stora japanska däcktillverkarna, med Bridgestone och Yokohama, söker nu leverantörer i länder med lägre arbetskraftskostnader än Thailand, Indonesien och Malaysia. Alternativa leverantörer finns då i Vietnam, Laos, Kambodja och Burma rapporterar Reuters.

Samtidigt letar tillverkarna febrilt efter ersättare till gummit från gummiträden. Exempel på sådana är latex från ökenbusken guayule och saften från rysk maskros.

60 procent av världsproduktionen av naturgummi går till däckindustrin där detta normalt svarar för 40 procent av tillverkningskostnaden för ett däck. Att priset har fallit anses bero på svagare utveckling av den kinesiska ekonomin. Kinesiska däcktillverkare har tidigare köpt stora mängder naturgummi, men den kinesiska efterfrågan har nu bromsat.

Perkin Elmer och Phil Robinson

Provningsseminarium hos Elastocon

Stort intresse när Elastocon anordnade seminarier om polymerprovning

Intresset var stort när deltagare från 18 företag fyllde Elastocons lokaler vid två seminarier om polymerprovning i början av februari.

Phil Robinson (infälld bild) från Perkin Elmer föreläser om analys av polymera material i Elastocons fullsatta konferensrum.

Phil Robinson (infälld bild) från PerkinElmer föreläser om analys av polymera material i Elastocons fullsatta konferensrum.

Polymeranalys med PerkinElmer
Phil Robinson från PerkinElmer var först ut onsdag 3 februari. Han föreläste om analys av polymera material med hjälp av DSC, TGA, DMA och TMA på ett välbesökt seminarium anordnat av Elastocon.

Bland annat beskrev Phil tillämpningar för termogravimetrisk analys och hur man kan förutsäga materialbeteenden genom termisk analys.

Man kan kort konstatera att polymeranalys säkerställer en effektiv kvalitetskontroll, vilket sparar pengar i längden. Genom så kallad reverse engineering, det vill säga analys av befintliga material, kan även kostnadseffektiva lösningar uppnås. Analysen kan även användas för att spåra om dina produkter möter europeiska standardkrav.

Gummiprovning med MonTech
Ralf Baeuerlein från MonTech höll torsdagen 4 februari ett seminarium om de senaste trenderna inom gummiprovning.

Ralf Baeuerlein (längst till höger i bild) från MonTech demonstrerar en vulkreometer för avancerad gummiprovning – en så kallad Rubber Process Analyzer, RPA – under en seminarie-workshop i Elastocons provningslaboratorium.

Ralf Baeuerlein (längst till höger i bild) från MonTech demonstrerar en vulkreometer för avancerad gummiprovning – en så kallad Rubber Process Analyzer, RPA – under en seminarie-workshop i Elastocons provningslaboratorium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus låg på provning av gummimaterial med en dynamisk vulkreometer – en så kallad Rubber Process Analyzer, RPA – i jämförelse med traditionell provning.

Ralf visade också MonTechs programserie för insamling av data från provningsinstrumenten, hantering i ett Laboratory Information Management System (LIMS), samt för receptberäkning och råvaruhantering.

Seminariet avslutades med en workshop med provning i ett RPA-instrument och en dispersionsprovare för kimröksdispersion, där deltagarna även kunde prova egna material